THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 của Tổng công ty Vận tải
Ngày đăng 17/04/2024 | 6:40 PM  | View count: 237

Ngày 15/4/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1978/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các tập thể thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023.

Theo đó, tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 05 tập thể thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 gồm: Trung tâm Quản lý khai thác tòa nhà, Tổng công ty Vận tải Hà Nội; Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu, Tổng công ty Vận tải Hà Nội; Ban Kỹ thuật Công nghệ, Tổng công ty Vận tải Hà Nội; Trung tâm Điều hành xe buýt, Tổng công ty Vận tải Hà Nội; Trung tâm Quản lý chất lượng dịch vụ, Tổng công ty Vận tải Hà Nội.
 
Mức tiền thưởng cho tập thể thực hiện theo Điều 54 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của Tổng công ty Vận tải Hà Nội để thực hiện.