thông tin tuyên truyền

Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch covid-19
Ngày đăng 04/04/2020 | 9:42 PM  | View count: 2341

Ngày 3/4/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1151/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch covid-19”.

Chi tiết hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch covid-19 xem tại văn bản đính kèm dưới đây:

Quyết định số 1151/QĐ-BYT