xây dựng chính quyền

Thành lập, đặt tên 92 thôn tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
Ngày đăng 25/12/2020 | 5:20 PM  | View count: 3931

Ngày 25/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5676/QĐ-UBND về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo Quyết định, UBND Thành phố đặt tên 92 thôn, tổ dân phố mới thuộc 08 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020, cụ thể như sau:

Quận Bắc Từ Liêm: Thành lập 25 tổ dân phố mới.

Quận Cầu Giấy: Thành lập 09 tổ dân phố mới.

Quận Đống Đa: Thành lập 02 tổ dân phố mới.

Huyện Gia Lâm: Thành lập 27 thồn, tổ dân phố mới.

Quận Hà Đông: Thành lập 04 tổ dân phố mới.

Quận Long Biên: Thành lập 02 tổ dân phố mới.

Quận Nam Từ Liêm: Thành lập 05 tổ dân phố mới.

Quận Thanh Xuân: Thành lập 18 tổ dân phố mới.

UBND Thành phố giao UBND các quận, huyện có tên trên chịu trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn UBND các các xã, phường trên địa bàn phổ biến, quán triệt Quyết định này đến các thôn, tổ dân phố, khu vực dân cư. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện việc kiện toàn đồng bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ phân cấp kinh tế - xã hội, quan tâm bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng của các thôn, tổ dân phố mới thành lập đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng mục đích.

Giao các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân tại thôn, tổ dân phố mới được thành lập.

Quyết định số 5676/QĐ-UBND