xây dựng chính quyền

Hướng dẫn số 76/HDLS-NV-TC-LĐTB&XH của liên Sở Nội vụ, Tài chính, Lao động thương binh xã hội
Ngày đăng 21/01/2011 | 12:00 AM  | View count: 3316

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thành phố quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường thị trấn thuộc thành phố Hà Nội

Nội dung chi tiết hướng dẫn và các biểu mẫu xem chi tiết văn bản đính kèm