xây dựng chính quyền

Thành phố Hà Nội phân loại, điều chỉnh phân loại địa giới hành chính
Ngày đăng 21/02/2013 | 12:00 AM  | View count: 3751

Ngày 07/02/2013, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 928/QĐ-UBND về việc phân loại, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, thị trấn Quang Minh thuộc huyện Mê Linh được phân loại 1, thị trấn Chi Đông thuộc huyện Mê Linh được phân loại, đạt loại 2. Có 87 xã, phường, thị trấn được điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính, cụ thể: có 49 xã, phường, thị trấn được điều chỉnh phân loại: từ loại 2 lên loại 1; 38 xã, phường được điều chỉnh phân loại: từ loại 3 lên loại 2.