văn bản cải cách hành chính

Xây dựng hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021

Ngày đăng 25/09/2021 | 12:00 PM
Ngày 23/9/2021, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2703/SNV-CCHC về việc xây dựng hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021.

Tài liệu Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính

Ngày đăng 24/09/2021 | 09:41 PM
Tài liệu Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2021 gồm các tài liệu sau:

Tài liệu Hội nghị Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội ngày 23/9/2021

Ngày đăng 20/09/2021 | 01:58 PM
Tài liệu Hội nghị Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội ngày 23/9/2021 gồm các văn bản sau:

Triển khai Kế hoạch Kiểm tra công tác CCHC năm 2021

Ngày đăng 04/05/2021 | 08:50 AM
Ngày 12/4/2021, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 960/SNV-CCHC về việc triển khai Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND Thành phố về Kiểm tra công tác CCHC năm 2021.

Góp ý Dự thảo Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2025

Ngày đăng 02/04/2021 | 10:01 PM
Ngày 02/4/2021, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 845/SNV-CCHC về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2025.

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/01/2021 | 06:11 PM
Ngày 29/12/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5743/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của thành phố Hà Nội.

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của UBND các quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 11/09/2020 | 03:53 PM
Ngày 11/9, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2600/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của UBND các quận, huyện, thị xã.

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của các Sở và cơ quan tương đương Sở

Ngày đăng 11/09/2020 | 04:21 PM
Ngày 11/9/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2601/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của các Sở và cơ quan tương...

Tài liệu Hội nghị chuyên đề "Giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)"

Ngày đăng 23/11/2020 | 10:08 AM
Nội dung các tài liệu xem chi tiết tại các file đính kèm dưới đây: 1. Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 2. Thông tư số...

Hội thảo “Cải cách hành chính qua các thời kỳ - những giá trị cốt lõi và vận dụng sáng tạo trong cải cách hành chính của thành phố Hà Nội”

Ngày đăng 22/10/2020 | 04:30 PM
Hội thảo “Cải cách hành chính qua các thời kỳ - những giá trị cốt lõi và vận dụng sáng tạo trong cải cách hành chính của thành phố Hà Nội” được UBND thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 20/20/2020....

Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/09/2020 | 05:28 PM
Ngày 04/9/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Giám sát việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố năm 2020

Ngày đăng 19/08/2020 | 09:41 AM
Ngày 18/8, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 2368/KH-SNV về việc giám sát việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà...

Giám sát việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng các dịch vụ công

Ngày đăng 20/08/2020 | 09:51 AM
Ngày 18/8, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 2367/KH-SNV về việc Giám sát việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng các dịch vụ công: Cấp giấy...

Hà Nội tạo bước chuyển biến rõ nét, toàn diện trong tổng thể cải cách hành chính

Ngày đăng 29/06/2020 | 03:19 PM
Ngày 23/6, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 166/BC-UBND về kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành...

Hà Nội ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính

Ngày đăng 29/06/2020 | 03:15 PM
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của...

Hà Nội phấn đấu tiếp tục duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính

Ngày đăng 29/06/2020 | 03:10 PM
Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND, về tiếp tục duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (CCHC)...

Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

Ngày đăng 29/06/2020 | 03:07 PM
Ngày 11/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành...

Tài liệu phục vụ Hội nghị tập huấn công tác CCHC năm 2020 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/06/2020 | 10:51 AM
Nội dung chuyên đề 1   Nội dung chuyên đề 2   Nội dung chuyên đề 3   Các tài liệu liên quan ...

Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố

Ngày đăng 29/04/2020 | 04:21 PM
Ngày 29/4/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1752/QĐ-UBND về việc phê duyệt và Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị...

Chuẩn bị tổng kết tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

Ngày đăng 18/02/2020 | 02:35 PM
Ngày 11/02/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND , triển khai tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà...