văn bản cải cách hành chính

Hướng dẫn triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp xã

Ngày đăng 09/09/2022 | 10:59 AM
Ngày 08/9/2022, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2621/SNV-CCHC về việc hướng dẫn triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp xã.

Tài liệu "Hội nghị triển khai nhiệm vụ nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của thành phố Hà Nội năm 2022 cho cán bộ lãnh đạo UBND cấp xã"

Ngày đăng 11/07/2022 | 09:23 AM
Tài liệu "Hội nghị triển khai nhiệm vụ nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của thành phố Hà Nội năm 2022 cho cán bộ lãnh đạo UBND cấp xã" xem tại các văn bản đính kèm dưới đây

Tài liệu Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Cải cách hành chính năm 2022

Ngày đăng 28/06/2022 | 11:03 AM
Tài liệu Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Cải cách hành chính tại file đính kèm dưới đây:

Góp ý Dự thảo Khung chỉ số CCHC áp dụng đối với UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/06/2022 | 10:50 AM
Ngày 03/6/2022, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 1497/SNV-CCHC về việc Góp ý Dự thảo Khung chỉ số CCHC áp dụng đối với UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội.

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các Sở và cơ quan tương đương Sở

Ngày đăng 03/12/2021 | 08:55 AM
Ngày 02/12, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 3579/SNV-CCHC về về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các Sở và cơ quan tương đương Sở.

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của UBND các quận, huyện, thị xã.

Ngày đăng 03/12/2021 | 11:13 AM
Ngày 02/12, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 3578/SNV-CCHC về về việc Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của UBND các quận, huyện, thị xã.

Tài liệu Hội nghị tập huấn trực tuyến về CCHC của Bô Nội vụ

Ngày đăng 19/11/2021 | 11:57 AM
Các đại biểu tham dự Hội nghị tập trực tuyến tải tài liệu tại đường dẫn dưới đây:

Xây dựng hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021

Ngày đăng 25/09/2021 | 12:00 PM
Ngày 23/9/2021, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2703/SNV-CCHC về việc xây dựng hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021.

Tài liệu Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính

Ngày đăng 24/09/2021 | 09:41 PM
Tài liệu Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2021 gồm các tài liệu sau:

Tài liệu Hội nghị Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội ngày 23/9/2021

Ngày đăng 20/09/2021 | 01:58 PM
Tài liệu Hội nghị Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội ngày 23/9/2021 gồm các văn bản sau:

Triển khai Kế hoạch Kiểm tra công tác CCHC năm 2021

Ngày đăng 04/05/2021 | 08:50 AM
Ngày 12/4/2021, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 960/SNV-CCHC về việc triển khai Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND Thành phố về Kiểm tra công tác CCHC năm 2021.

Góp ý Dự thảo Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2025

Ngày đăng 02/04/2021 | 10:01 PM
Ngày 02/4/2021, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 845/SNV-CCHC về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2025.

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/01/2021 | 06:11 PM
Ngày 29/12/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5743/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của thành phố Hà Nội.

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của UBND các quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 11/09/2020 | 03:53 PM
Ngày 11/9, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2600/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của UBND các quận, huyện, thị xã.

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của các Sở và cơ quan tương đương Sở

Ngày đăng 11/09/2020 | 04:21 PM
Ngày 11/9/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2601/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của các Sở và cơ quan tương...

Tài liệu Hội nghị chuyên đề "Giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)"

Ngày đăng 23/11/2020 | 10:08 AM
Nội dung các tài liệu xem chi tiết tại các file đính kèm dưới đây: 1. Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 2. Thông tư số...

Hội thảo “Cải cách hành chính qua các thời kỳ - những giá trị cốt lõi và vận dụng sáng tạo trong cải cách hành chính của thành phố Hà Nội”

Ngày đăng 22/10/2020 | 04:30 PM
Hội thảo “Cải cách hành chính qua các thời kỳ - những giá trị cốt lõi và vận dụng sáng tạo trong cải cách hành chính của thành phố Hà Nội” được UBND thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 20/20/2020....

Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/09/2020 | 05:28 PM
Ngày 04/9/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Giám sát việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố năm 2020

Ngày đăng 19/08/2020 | 09:41 AM
Ngày 18/8, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 2368/KH-SNV về việc giám sát việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà...

Giám sát việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng các dịch vụ công

Ngày đăng 20/08/2020 | 09:51 AM
Ngày 18/8, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 2367/KH-SNV về việc Giám sát việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng các dịch vụ công: Cấp giấy...