văn bản cải cách hành chính

8 giải pháp, nhiệm vụ cải cách hành chính trong 6 tháng cuối năm 2023

Ngày đăng 18/08/2023 | 05:47 PM
Ngày 18/8/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 214/KH-UBND về Cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 03/08/2023 | 06:49 PM
Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-SNV ngày 31/01/2023 của Sở Nội vụ về việc kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2023, trong các ngày 02, 03 tháng 8 năm 2023, Sở Nội vụ đã tổ chức Đoàn Kiểm tra công tác...

Tài liệu Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính, văn hóa công vụ

Ngày đăng 26/07/2023 | 10:46 AM
Ngày 14/7/2023, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2023.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 21/02/2023 | 09:20 AM
Ngày 21/02/2023, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 393/SNV-CCHC về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính.

Hội nghị hướng dẫn, triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2022 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 06/12/2022 | 05:44 PM
Ngày 05/12/2022, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 3825/SNV-CCHC về việc mời dự Hội nghị hướng dẫn, triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2022 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các...

Hướng dẫn triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp xã

Ngày đăng 09/09/2022 | 10:59 AM
Ngày 08/9/2022, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2621/SNV-CCHC về việc hướng dẫn triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp xã.

Tài liệu "Hội nghị triển khai nhiệm vụ nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của thành phố Hà Nội năm 2022 cho cán bộ lãnh đạo UBND cấp xã"

Ngày đăng 11/07/2022 | 09:23 AM
Tài liệu "Hội nghị triển khai nhiệm vụ nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của thành phố Hà Nội năm 2022 cho cán bộ lãnh đạo UBND cấp xã" xem tại các văn bản đính kèm dưới đây

Tài liệu Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Cải cách hành chính năm 2022

Ngày đăng 28/06/2022 | 11:03 AM
Tài liệu Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Cải cách hành chính tại file đính kèm dưới đây:

Góp ý Dự thảo Khung chỉ số CCHC áp dụng đối với UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/06/2022 | 10:50 AM
Ngày 03/6/2022, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 1497/SNV-CCHC về việc Góp ý Dự thảo Khung chỉ số CCHC áp dụng đối với UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội.

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các Sở và cơ quan tương đương Sở

Ngày đăng 03/12/2021 | 08:55 AM
Ngày 02/12, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 3579/SNV-CCHC về về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các Sở và cơ quan tương đương Sở.

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của UBND các quận, huyện, thị xã.

Ngày đăng 03/12/2021 | 11:13 AM
Ngày 02/12, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 3578/SNV-CCHC về về việc Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của UBND các quận, huyện, thị xã.

Tài liệu Hội nghị tập huấn trực tuyến về CCHC của Bô Nội vụ

Ngày đăng 19/11/2021 | 11:57 AM
Các đại biểu tham dự Hội nghị tập trực tuyến tải tài liệu tại đường dẫn dưới đây:

Xây dựng hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021

Ngày đăng 25/09/2021 | 12:00 PM
Ngày 23/9/2021, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2703/SNV-CCHC về việc xây dựng hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021.

Tài liệu Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính

Ngày đăng 24/09/2021 | 09:41 PM
Tài liệu Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2021 gồm các tài liệu sau:

Tài liệu Hội nghị Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội ngày 23/9/2021

Ngày đăng 20/09/2021 | 01:58 PM
Tài liệu Hội nghị Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội ngày 23/9/2021 gồm các văn bản sau:

Triển khai Kế hoạch Kiểm tra công tác CCHC năm 2021

Ngày đăng 04/05/2021 | 08:50 AM
Ngày 12/4/2021, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 960/SNV-CCHC về việc triển khai Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND Thành phố về Kiểm tra công tác CCHC năm 2021.

Góp ý Dự thảo Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2025

Ngày đăng 02/04/2021 | 10:01 PM
Ngày 02/4/2021, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 845/SNV-CCHC về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2025.

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/01/2021 | 06:11 PM
Ngày 29/12/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5743/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của thành phố Hà Nội.

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của UBND các quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 11/09/2020 | 03:53 PM
Ngày 11/9, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2600/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của UBND các quận, huyện, thị xã.

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của các Sở và cơ quan tương đương Sở

Ngày đăng 11/09/2020 | 04:21 PM
Ngày 11/9/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2601/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của các Sở và cơ quan tương...