TIN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

“Hiến kế” cải thiện sự đánh giá của người dân về hoạt động của chính quyền

Ngày đăng 26/11/2020 | 09:20 AM
"Các địa phương, đơn vị cần đối chiếu với thực tế riêng tại đơn vị mình, thấy nội dung công việc nào cần có giải pháp khắc phục thì tham mưu báo cáo lãnh đạo để đưa ra nội dung cụ thể trong kế...

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 46/2020

Ngày đăng 23/11/2020 | 11:01 AM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 47/2020, từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 46/2020

Ngày đăng 14/11/2020 | 10:42 AM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 46/2020, từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020

Hội thảo “Cải cách hành chính qua các thời kỳ - những giá trị cốt lõi và vận dụng sáng tạo trong cải cách hành chính của thành phố Hà Nội”

Ngày đăng 22/10/2020 | 04:30 PM
Hội thảo “Cải cách hành chính qua các thời kỳ - những giá trị cốt lõi và vận dụng sáng tạo trong cải cách hành chính của thành phố Hà Nội” được UBND thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 20/20/2020....

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 40/2020

Ngày đăng 05/10/2020 | 03:08 PM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 40/2020, từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 39/2020

Ngày đăng 27/09/2020 | 03:03 PM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 39/2020, từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020

Giám sát việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố năm 2020

Ngày đăng 19/08/2020 | 09:41 AM
Ngày 18/8, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 2368/KH-SNV về việc giám sát việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà...

Giám sát việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng các dịch vụ công

Ngày đăng 20/08/2020 | 09:51 AM
Ngày 18/8, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 2367/KH-SNV về việc Giám sát việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng các dịch vụ công: Cấp giấy...

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 30/2020

Ngày đăng 29/07/2020 | 02:36 PM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 30/2020, từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 29/2020

Ngày đăng 29/07/2020 | 02:32 PM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 29/2020, từ ngày 13/07/2020 đến ngày 17/07/2020  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 28/2020

Ngày đăng 29/07/2020 | 02:29 PM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 28/2020, từ ngày 06/07/2020 đến ngày 10/07/2020  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 27/2020

Ngày đăng 29/07/2020 | 02:19 PM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 27/2020, từ ngày 29/06/2020 đến ngày 03/07/2020  

Khai mạc Hội nghị Tập huấn công tác Cải cách hành chính năm 2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 11:18 AM
Nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác CCHC cho công chức ngành nội vụ và công chức theo dõi, tham mưu về CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội,...

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 26/2020

Ngày đăng 29/06/2020 | 03:22 PM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 26/2020, từ ngày 22/06/2020 đến ngày 26/06/2020

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 25/2020

Ngày đăng 22/06/2020 | 10:22 AM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 25/2020, từ ngày 15/06/2020 đến ngày 19/06/2020  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 24/2020

Ngày đăng 15/06/2020 | 02:12 PM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 24/2020, từ ngày 08/06/2020 đến ngày 12/06/2020  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 23/2020

Ngày đăng 09/06/2020 | 11:40 AM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 23/2020, từ ngày 01/06/2020 đến ngày 05/06/2020  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 22/2020

Ngày đăng 01/06/2020 | 04:06 PM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 22/2020, từ ngày 25/05/2020 đến ngày 29/05/2020  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 21/2020

Ngày đăng 25/05/2020 | 11:36 AM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 21/2020, từ ngày 18/05/2020 đến ngày 22/05/2020  

Bứt phá từ nỗ lực cải cách

Ngày đăng 21/05/2020 | 04:06 PM
Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) những năm gần đây được nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội đặc biệt coi trọng và nỗ lực triển khai bằng những giải pháp gắn liền với...