TIN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Chuẩn bị tốt công tác Tổ chức Hội nghị đánh giá các Bộ chỉ số và triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao các Bộ Chỉ số năm 2024 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/07/2024 | 06:16 PM
Ngày 19/7/2024, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND về việc Tổ chức Hội nghị đánh giá các Bộ chỉ số và triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao các Bộ Chỉ số năm 2024 và các năm...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ tám, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

Ngày đăng 15/07/2024 | 11:25 PM
Sáng 15-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ tám của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp...

Kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 09/07/2024 | 05:28 PM
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về dân chủ theo cách rất dễ hiểu: Dân chủ nghĩa là dân là chủ và dân làm chủ. Người còn nhấn mạnh: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao...

Những chuyển biến tích cực về cải cách hành chính, kỷ cương hành chính được ghi nhận tại phiên chất vấn của HĐND Thành phố

Ngày đăng 05/07/2024 | 12:18 AM
Số lượng biên chế cán bộ công chức được giao cho Hà Nội chưa tương xứng với khối lượng công việc của Thành phố, bên cạnh đó, số lượng thủ tục hành chính của Thành phố cao gấp nhiều lần so với các...

Ban hành Khung chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với cấp huyện, cấp xã

Ngày đăng 27/06/2024 | 09:27 PM
UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 về việc ban hành Khung Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp huyện và...

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức; Chính quyền địa phương; Thi đua, khen thưởng

Ngày đăng 24/06/2024 | 09:51 AM
Ngày 19/6/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3175/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức; Chính quyền địa phương;...

Tập trung tuyên truyền 19 nhiệm vụ được giao triển khai Đề án 06/CP

Ngày đăng 23/06/2024 | 09:55 PM
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 20/6/2024 về việc thông tin, tuyên truyền một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06/Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

Nghiên cứu, xây dựng phần mềm ứng dụng tích hợp 06 Bộ Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI, PGI, DTI

Ngày đăng 20/06/2024 | 10:55 PM
Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 254/TB-VP ngày 18/6/2024 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải tại cuộc họp nghe báo cáo về một số nội dung liên quan...

Khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2023

Ngày đăng 03/06/2024 | 11:26 PM
Ngày 30/5/2024, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND về việc Khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2023 về kỷ luật, kỷ cương hành chính; tình trạng né tránh,...

Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính

Ngày đăng 01/06/2024 | 08:53 PM
Ngày 30/5/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2837/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức “Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm...

Tiếp tục nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2024

Ngày đăng 31/05/2024 | 11:25 PM
Đó là chỉ đạo của UBND Thành phố tại Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 30/5/2024 về việc tiếp tục nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính - PAR INDEX, Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục...

Xây dựng Bộ Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành phố

Ngày đăng 28/05/2024 | 08:57 PM
Ngày 24/5/2024, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND về xây dựng Bộ Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại...

Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Ngày đăng 22/05/2024 | 08:52 PM
Ngày 21/5/2024, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1572/UBND-KSTTHC ngày về việc triển khai thực hiện Thông báo số 210/TB-VPCP ngày 10/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ...

Sở Nội vụ Hà Nội triển khai hỗ trợ công dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến

Ngày đăng 21/05/2024 | 02:11 PM
Ngày 26/4/2024, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 1472/KH-SNV về việc Triển khai hỗ trợ công dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến tại cơ quan Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính Nhà nước TP Hà Nội năm 2024.

Ngày đăng 08/05/2024 | 09:55 PM
Kế hoạch số 136/KH-UBND về rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính Nhà nước TP Hà Nội năm 2024.

Kiểm tra cải cách hành chính, chuyển đổi số tại 16 đơn vị

Ngày đăng 06/05/2024 | 09:34 PM
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 ban hành Kế hoạch số 16/KH-BCĐ về kiểm tra công tác Cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chỉ số Hài lòng tăng cao nhờ luôn lắng nghe, chú trọng thái độ phục vụ

Ngày đăng 21/04/2024 | 05:52 PM
Chỉ số Hài lòng năm 2023 của TP Hà Nội đạt 83,57%, xếp thứ 21/63 tỉnh/TP, tăng 3,41%, tăng tới 9 bậc so với năm trước và đứng thứ 2 trong 5 TP trực thuộc Trung ương. Với kết quả này, Hà Nội đã hoàn...

Hà Nội hướng tới xây dựng “Chính quyền số - Chính quyền phục vụ”

Ngày đăng 17/04/2024 | 06:02 PM
Sáng 17/4, tham luận tại Hội nghị Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 và Chỉ số CCHC năm 2023 của các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung...

Triển khai xác định chỉ số Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước

Ngày đăng 04/04/2024 | 03:50 PM
Ngày 29/3/2024, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về triển khai xác định chỉ số Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2024.

Hà Nội tăng cao chỉ số hài về sự phục vụ hành chính năm 2023

Ngày đăng 18/04/2024 | 08:57 PM
Mục tiêu hướng tới trong cải cách hành chính của TP là “người dân, doanh nghiệp dù ở bất kỳ đâu, đều có thể tiếp cận nhanh, dễ dàng các dịch vụ công, ứng dụng số, nền tảng số và được cung cấp thông...