TIN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị về giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/09/2021 | 05:49 PM
Ngày 23/9/2021, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến về giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Tham dự Hội nghị có các Báo cáo viên: Tiến sỹ...

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Ngày đăng 04/09/2021 | 10:37 PM
Ngày 02/9, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số CCHC năm 2020 của các bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày đăng 26/06/2021 | 03:21 PM
Ngày 24/6/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành...

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 05/2021

Ngày đăng 30/01/2021 | 09:34 AM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 05/2021, từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 06/2021

Ngày đăng 06/02/2021 | 09:35 AM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 06/2021, từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 07/2021

Ngày đăng 22/02/2021 | 09:38 AM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 07/2021, từ ngày 15/02/2021 đến ngày 19/02/2021

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 04/2021

Ngày đăng 23/01/2021 | 09:31 AM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 04/2021, từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 03/2021

Ngày đăng 17/01/2021 | 09:00 AM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 03/2021, từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 52/2020

Ngày đăng 26/12/2020 | 05:57 PM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 52/2020, từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 01/2021

Ngày đăng 03/01/2021 | 06:00 PM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 01/2021, từ ngày 28/12/2020 đến ngày01/01/2021

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 02/2021

Ngày đăng 10/01/2021 | 06:03 PM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 02/2021, từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 48/2020

Ngày đăng 28/11/2020 | 05:45 PM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 48/2020, từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 49/2020

Ngày đăng 05/12/2020 | 05:41 PM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 49/2020, từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 50/2020

Ngày đăng 12/12/2020 | 05:50 PM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 50/2020, từ ngày 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 51/2020

Ngày đăng 19/12/2020 | 05:53 PM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 51/2020, từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 47/2020

Ngày đăng 23/11/2020 | 11:01 AM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 47/2020, từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020

Sáng kiến kinh nghiệm lĩnh vực CCHC: Bộ Chỉ số đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các trường học và Bộ Chỉ số đánh giá năng lực quản lý, điều hành của Hiệu trưởng các trường công lập trực thuộc quận Long Biên

Ngày đăng 13/01/2021 | 05:22 PM
Từ năm học 2020 - 2021, UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã xây dựng và triển khai thực hiện 02 Bộ Chỉ số đánh giá chất lượng khối các trường: Bộ Chỉ số đánh giá sự hài lòng, của tổ chức, cá...

“Hiến kế” cải thiện sự đánh giá của người dân về hoạt động của chính quyền

Ngày đăng 26/11/2020 | 09:20 AM
"Các địa phương, đơn vị cần đối chiếu với thực tế riêng tại đơn vị mình, thấy nội dung công việc nào cần có giải pháp khắc phục thì tham mưu báo cáo lãnh đạo để đưa ra nội dung cụ thể trong kế...

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 46/2020

Ngày đăng 14/11/2020 | 10:42 AM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 46/2020, từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020

Hội thảo “Cải cách hành chính qua các thời kỳ - những giá trị cốt lõi và vận dụng sáng tạo trong cải cách hành chính của thành phố Hà Nội”

Ngày đăng 22/10/2020 | 04:30 PM
Hội thảo “Cải cách hành chính qua các thời kỳ - những giá trị cốt lõi và vận dụng sáng tạo trong cải cách hành chính của thành phố Hà Nội” được UBND thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 20/20/2020....