TIN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Giám sát việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố năm 2020

Ngày đăng 19/08/2020 | 09:41 AM
Ngày 18/8, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 2368/KH-SNV về việc giám sát việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà...

Giám sát việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng các dịch vụ công

Ngày đăng 20/08/2020 | 09:51 AM
Ngày 18/8, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 2367/KH-SNV về việc Giám sát việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng các dịch vụ công: Cấp giấy...

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 30/2020

Ngày đăng 29/07/2020 | 02:36 PM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 30/2020, từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 29/2020

Ngày đăng 29/07/2020 | 02:32 PM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 29/2020, từ ngày 13/07/2020 đến ngày 17/07/2020  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 28/2020

Ngày đăng 29/07/2020 | 02:29 PM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 28/2020, từ ngày 06/07/2020 đến ngày 10/07/2020  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 27/2020

Ngày đăng 29/07/2020 | 02:19 PM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 27/2020, từ ngày 29/06/2020 đến ngày 03/07/2020  

Khai mạc Hội nghị Tập huấn công tác Cải cách hành chính năm 2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 11:18 AM
Nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác CCHC cho công chức ngành nội vụ và công chức theo dõi, tham mưu về CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội,...

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 26/2020

Ngày đăng 29/06/2020 | 03:22 PM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 26/2020, từ ngày 22/06/2020 đến ngày 26/06/2020

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 25/2020

Ngày đăng 22/06/2020 | 10:22 AM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 25/2020, từ ngày 15/06/2020 đến ngày 19/06/2020  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 24/2020

Ngày đăng 15/06/2020 | 02:12 PM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 24/2020, từ ngày 08/06/2020 đến ngày 12/06/2020  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 23/2020

Ngày đăng 09/06/2020 | 11:40 AM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 23/2020, từ ngày 01/06/2020 đến ngày 05/06/2020  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 22/2020

Ngày đăng 01/06/2020 | 04:06 PM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 22/2020, từ ngày 25/05/2020 đến ngày 29/05/2020  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 21/2020

Ngày đăng 25/05/2020 | 11:36 AM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 21/2020, từ ngày 18/05/2020 đến ngày 22/05/2020  

Bứt phá từ nỗ lực cải cách

Ngày đăng 21/05/2020 | 04:06 PM
Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) những năm gần đây được nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội đặc biệt coi trọng và nỗ lực triển khai bằng những giải pháp gắn liền với...

Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính

Ngày đăng 21/05/2020 | 04:02 PM
Ngày 19/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách...

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 20/2020

Ngày đăng 18/05/2020 | 10:29 AM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 20/2020, từ ngày 11/05/2020 đến ngày 15/05/2020  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 19/2020

Ngày đăng 12/05/2020 | 04:00 PM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 19/2020, từ ngày 04/05/2020 đến ngày 08/05/2020  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 18/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 03:07 PM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 18/2020, từ ngày 27/04/2020 đến ngày 01/05/2020  

Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố

Ngày đăng 29/04/2020 | 04:21 PM
Ngày 29/4/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1752/QĐ-UBND về việc phê duyệt và Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị...

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 17/2020

Ngày đăng 27/04/2020 | 09:24 AM
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 17/2020, từ ngày 20/04/2020 đến ngày 24/04/2020