VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Chuẩn bị tốt công tác Tổ chức Hội nghị đánh giá các Bộ chỉ số và triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao các Bộ Chỉ số năm 2024 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/07/2024 | 06:16 PM
Ngày 19/7/2024, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND về việc Tổ chức Hội nghị đánh giá các Bộ chỉ số và triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao các Bộ Chỉ số năm 2024 và các năm...

Ban hành Khung chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với cấp huyện, cấp xã

Ngày đăng 27/06/2024 | 09:27 PM
UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 về việc ban hành Khung Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp huyện và...

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức; Chính quyền địa phương; Thi đua, khen thưởng

Ngày đăng 24/06/2024 | 09:51 AM
Ngày 19/6/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3175/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức; Chính quyền địa phương;...

Nghiên cứu, xây dựng phần mềm ứng dụng tích hợp 06 Bộ Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI, PGI, DTI

Ngày đăng 20/06/2024 | 10:55 PM
Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 254/TB-VP ngày 18/6/2024 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải tại cuộc họp nghe báo cáo về một số nội dung liên quan...

Khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2023

Ngày đăng 03/06/2024 | 11:26 PM
Ngày 30/5/2024, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND về việc Khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2023 về kỷ luật, kỷ cương hành chính; tình trạng né tránh,...

Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính

Ngày đăng 01/06/2024 | 08:53 PM
Ngày 30/5/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2837/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức “Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm...

Tiếp tục nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2024

Ngày đăng 31/05/2024 | 11:25 PM
Đó là chỉ đạo của UBND Thành phố tại Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 30/5/2024 về việc tiếp tục nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính - PAR INDEX, Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục...

Xây dựng Bộ Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành phố

Ngày đăng 28/05/2024 | 08:57 PM
Ngày 24/5/2024, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND về xây dựng Bộ Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại...

Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Ngày đăng 22/05/2024 | 08:52 PM
Ngày 21/5/2024, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1572/UBND-KSTTHC ngày về việc triển khai thực hiện Thông báo số 210/TB-VPCP ngày 10/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ...

Rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính Nhà nước TP Hà Nội năm 2024.

Ngày đăng 08/05/2024 | 09:55 PM
Kế hoạch số 136/KH-UBND về rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính Nhà nước TP Hà Nội năm 2024.

Triển khai xác định chỉ số Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước

Ngày đăng 04/04/2024 | 03:50 PM
Ngày 29/3/2024, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về triển khai xác định chỉ số Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2024.

Hà Nội tăng cường phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 12/04/2024 | 01:41 PM
Xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với phân cấp ủy quyền là nhiệm vụ trọng tâm, quý I năm nay, TP Hà Nội đã chú trọng xây dựng cơ chế liên thông trong thực hiện TTHC và tiếp tục đổi...

Hà Nội tổ chức cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính

Ngày đăng 06/04/2024 | 03:08 PM
Ngày 4/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 18/02/2024 | 10:09 AM
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2024.

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2023 của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 24/10/2023 | 03:01 AM
Ngày 20/10/2023, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 3110/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2023 của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận,...

8 giải pháp, nhiệm vụ cải cách hành chính trong 6 tháng cuối năm 2023

Ngày đăng 18/08/2023 | 05:47 PM
Ngày 18/8/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 214/KH-UBND về Cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 03/08/2023 | 06:49 PM
Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-SNV ngày 31/01/2023 của Sở Nội vụ về việc kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2023, trong các ngày 02, 03 tháng 8 năm 2023, Sở Nội vụ đã tổ chức Đoàn Kiểm tra công tác...

Tài liệu Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính, văn hóa công vụ

Ngày đăng 26/07/2023 | 10:46 AM
Ngày 14/7/2023, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2023.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 21/02/2023 | 09:20 AM
Ngày 21/02/2023, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 393/SNV-CCHC về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính.

Hội nghị hướng dẫn, triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2022 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 06/12/2022 | 05:44 PM
Ngày 05/12/2022, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 3825/SNV-CCHC về việc mời dự Hội nghị hướng dẫn, triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2022 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các...