TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

Xin ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ QLNN về hội trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 14/12/2020 | 6:33 PM  | View count: 1172

Ngày 11/12/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 3571/SNV-TCPCP&CTTN về việc tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ QLNN về hội trên địa bàn Thành phố

Nội dung chi tiết Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ QLNN về hội trên địa bàn Thành phố xem tại văn bản đính kèm dưới đây:

Văn bản số 3571/SNV-TCPCP&CTTN