TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong
Ngày đăng 07/08/2023 | 5:27 PM  | View count: 566

Ngày 01/8/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3874/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong.

Theo đó, UBND Thành phố giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 33 ông, bà là thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương. Tổng số tiền là 82.500.000 đồng (Tám mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng) từ nguồn ngân sách Trung ương đảm bảo.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2023.

Danh sách cựu TNXP được hưởng trợ cấp một lần