TIN TỨC MỚI

Quận Long Biên còn 13 phường sau sắp xếp đơn vị hành chính
Ngày đăng 09/04/2024 | 3:56 PM  | View count: 235

Sáng 9/4, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND quận Long Biên khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Quang cảnh kỳ họp

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân của quận, trên cơ sở đề án, báo cáo, tờ trình của UBND quận, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND quận, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến trách nhiệm và chất lượng.
Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND và các cơ quan chuyên môn của quận Long Biên đã tổng hợp, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của đại biểu để HĐND quận xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao (đạt tỷ lệ 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành), là những nội dung quan trọng, tác động đến phát triển kinh tế xã hội của quận.
Theo đó, HĐND quận Long Biên đã xem xét và thông qua các Nghị quyết: Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 07 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 01 dự án sử dụng vốn đầu tư công của quận Long Biên; Về việc cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án thuộc nhiệm vụ chi của Thành phố sử dụng ngân sách quận Long Biên; Về việc ứng từ ngân sách quận Long Biên để thực hiện một số dự án thuộc nhiệm vụ chi của cấp ngân sách Trung ương và Thành phố trên địa bàn quận Long Biên; Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách quận năm 2024 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của quận Long Biên.
Đại biểu HĐND quận Long Biên cũng đã xem xét và thông qua Nghị quyết về việc hoàn trả ngân sách Thành phố kinh phí tạm ứng để thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại phường Thượng Thanh theo kiến nghị Kiểm toán nhà nước khu vực 1 tại Thông báo số 824/TB-KV1 ngày 25/9/2023 và hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên.
Đáng chú ý, tại Hội nghị, 100% đại biểu HĐND có mặt đã biểu quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của quận Long Biên. 
Trước đó, ngày 31/3/2024, UBND quận Long Biên đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2023-2025 của quận, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định pháp luật. Theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp phường giai đoạn 2023-2025 của quận Long Biên, sẽ nhập 3 phường thành 2 phường, như vậy quận sẽ giảm từ 14 phường còn 13 phường. 
Cụ thể, thứ nhất, nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Sài Đồng (có diện tích tự nhiên 0,13km2, đạt 2,36% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số 4.817 người, đạt 32,11% so với tiêu chuẩn) vào phường Phúc Đồng (diện tích tự nhiên 4,53 km2, đạt 82,36% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số 16.922 người, đạt 112,81% so với tiêu chuẩn). Kết quả sau sắp xếp, phường mới có diện tích tự nhiên 4,66 km2 (đạt 84,73% so với tiêu chuẩn) và quy mô dân số 21.739 người (đạt 144,93% so với tiêu chuẩn), lấy tên là phường Phúc Đồng, đặt trụ sở làm việc tại UBND phường Phúc Đồng hiện tại.
Thứ hai, nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Sài Đồng (diện tích tự nhiên 0,73km2, đạt 13,27% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số 13.092 người, đạt 87,28% so với tiêu chuẩn) vào phường Phúc Lợi (diện tích tự nhiên 6,26km2, đạt 113,82% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số 20.748 người, đạt 138,32% so với tiêu chuẩn). Sau sắp xếp, phường mới có diện tích tự nhiên 6,99km2 (đạt 127,09% so với tiêu chuẩn) và quy mô dân số 33.840 người (đạt 225,60% so với tiêu chuẩn), lấy tên là phường Phúc Lợi, đặt trụ sở làm việc tại UBND phường Phúc Lợi hiện tại.
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đường Hoài Nam, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên nhấn mạnh: “Những nội dung nêu trên là hết sức cần thiết, trọng tâm thuộc các lĩnh vực then chốt như đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, tài chính - ngân sách,... có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế, giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của quận Long Biên. 
Đặc biệt, việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của quận nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Để sớm triển khai, thực hiện các nghị quyết đã được HĐND quận phê duyệt, thay mặt Thường trực HĐND quận, đồng chí Đường Hoài Nam đề nghị UBND quận khẩn trương chỉ đạo các phòng ban, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; trong đó cần chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng các công trình, dự án; tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trên các lĩnh vực và giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh, bức xúc trên địa bàn theo kiến nghị, phản ánh của cử tri và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND Thành phố xem xét Đề án sắp xếp đơn vị hành chính theo đúng quy định.
Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ Đại biểu và các vị đại biểu HĐND quận tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND quận thông qua tại kỳ họp. 
Lưu ý nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn hết sức nặng nề, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên đề nghị các cơ quan, phòng, ban, đơn vị tiếp tục tập trung, nỗ lực với quyết tâm cao nhất, bám sát tinh thần của chủ đề công tác năm 2024 “Năm hành động vì cảnh quan, môi trường đô thị và chuyển đổi số”, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội.
Theo https://hanoi.gov.vn/