TIN TỨC MỚI

Hà Nội tăng cường phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày đăng 12/04/2024 | 1:41 PM  | View count: 449

Xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với phân cấp ủy quyền là nhiệm vụ trọng tâm, quý I năm nay, TP Hà Nội đã chú trọng xây dựng cơ chế liên thông trong thực hiện TTHC và tiếp tục đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại.

Đoàn giám sát của HĐND TP Hà Nội khảo sát việc giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Nội vụ Hà Nội 

Để triển khai thực hiện, TP đã ban hành 25 quyết định và 07 kế hoạch liên quan kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trên cơ sở Kế hoạch, chỉ đạo của TP, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã đã ban hành những văn bản, kế hoạch để triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của cơ quan, đơn vị.

Đáng chú ý, từ tháng 1/2024, UBND TP đã sớm ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát phương án thực thi các nghị quyết đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan quản lý dân cư; ban hành 7 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc các lĩnh vực đất đai, giao thông vận tải, nội vụ, LĐ-TB&XH, sở hữu trí tuệ và công bố sửa đổi bổ sung 5 TTHC thuộc các lĩnh vực kế hoạch đầu tư. Đồng thời, công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc các lĩnh vực LĐ-TB&XH, giao thông vận tải, lâm nghiệp, khí tượng, hủy văn (công bố danh mục 72 TTHC, bãi bỏ 73 TTHC); ban hành 94 quy trình nội bộ giải quyết TTHC các lĩnh vực LĐTB&XH, giao thông vận tải, khoa học công nghệ, dân tộc, tài chính, tài nguyên và môi trường.

Theo UBND TP Hà Nội, tính đến tháng 3/2024, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc TP là 1.890 TTHC, trong đó cấp sở, cơ quan tương đương sở có 1.052 thủ tục, cấp huyện 371 thủ tục và cấp xã 124 thủ tục. 100% TTHC đã được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó việc tiếp nhận giải quyết TTHC được giám sát, kiểm soát chặt chẽ nên đã hạn chế tối đa việc nhũng nhiễu, chậm trễ; trường hợp chậm trễ trong quá trình giải quyết hồ sơ thì đã yêu cầu các đơn vị thực hiện xin lỗi công dân và khắc phục nhanh chóng, kịp thời để trả đúng hạn theo quy định.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại bộ phận “một cửa” của các cơ quan, đơn vị trên toàn TP đều niêm yết đầy đủ số điện thoại, địa chỉ, email tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, để người dân trực tiếp liên hệ khi gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC. TP cũng tăng cường chỉ đạo nâng cao thái độ ứng xử, đạo đức công vụ của công chức, nhất là công chức làm việc tại bộ phận “một cửa”; đề cao tính chuyên nghiệp, sự phục vụ của công chức đối với người dân, tổ chức, trên cơ sở lấy sự hài lòng của người dân làm một trong những cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức.

Đến nay, 100% sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc TP bảo đảm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 (sửa đổi, bổ sung) về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Các bộ phận “một cửa” đã kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm đáp ứng đầy đủ về năng lực, chuyên môn công tác, kinh nghiệm thực tế và tại đây kiên quyết xác định không sử dụng lao động hợp đồng làm công tác tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC, nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận này.

Công chức UBND quận Long Biên tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Song song đó, trong công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC và đánh giá chất lượng giải quyết TTHC. Tính tháng 3/2024, qua Văn phòng UBND TP đã tiếp nhận, xử lý theo quy định 384 phán ánh kiến nghị về quy định TTHC được gửi đến qua đường dây nóng, zalo, địa chỉ hộp thư điện tử và trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đầu năm nay, UBND TP cũng đã ban hành kế hoạch về việc  rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC; triển khai công tác đánh giá chất lượng giải quyết TTHC; hoàn thiện chức năng đánh giá trực tuyến và tổng hợp, công khai kết quả đánh giá TTHC trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống Một cửa điện tử của TP.

Theo UBND TP Hà Nội, trong 9 tháng cuối năm nay, TP sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC, quy định hành chính, TTHC nội bộ, trọng tâm là những thủ tục liên quan đất đai, đầu tư, xây dựng, tư pháp, y tế, giáo dục, giao thông vận tải... Theo đó, sẽ đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung những quy định, cắt giảm những yêu cầu, điều kiện của hồ sơ, quy trình thực hiện để bảo đảm hiệu quả rà soát; kiểm soát hiệu quả cơ chế phối hợp liên thông giữa các đơn vị trong thực hiện các TTHC, quy định hành chính.

Đặc biệt, TP chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường rà soát, đánh giá hiệu quả để tiếp tục đề xuất phương án thực hiện phân cấp phân quyền trong giải quyết TTHC, nhất là các nhóm lĩnh vực có thủ tục hồ sơ hành chính nhiều giao dịch như tư pháp, đất đai, xây dựng, LĐTB&XH, bảo hiểm, thuế...

Theo https://kinhtedothi.vn/