TIN TỨC MỚI

Thành lập 03 khối thi đua thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội
Ngày đăng 07/05/2024 | 10:56 PM  | View count: 97

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành Quyết định số 2417/QĐ-UBND, ngày 6/5/2024, thành lập 03 khối thi đua thuộc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội.

Theo đó, khối thi đua số 1 gồm: Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Quản lý kinh tế, Phòng Kế hoạch đầu tư, Phòng Quản lý chất lượng, Phòng Kỹ thuật công nghệ, Phòng Quản lý vận hành hệ thống thoát nước, Phòng Đối ngoại truyền thông và Ban Quản lý dự án. Khối thi đua số 2 gồm: Xí nghiệp thoát nước số 1, Xí nghiệp thoát nước số 2, Xí nghiệp thoát nước số 3, Xí nghiệp thoát nước số 4, Xí nghiệp thoát nước số 5, Xí nghiệp thoát nước số 6, Xí nghiệp thoát nước số 7, Xí nghiệp thoát nước số 8 và Xí nghiệp Quản lý duy trì Hồ. Khối thi đua số 3 gồm: Văn phòng, Xí nghiệp Thi công cơ giới xây lắp, Xí nghiệp Quản lý cụm công trình đầu mối Yên Sở, Xí nghiệp Quản lý các nhà máy xử lý nước thải, Xí nghiệp Khảo sát thiết kế, Xí nghiệp Dịch vụ thoát nước và sản xuất cung ứng vật tư chuyên ngành.
 
Khối thi đua có nhiệm vụ tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua; xây dựng Quy chế tổ chức, hoạt động, ban hành tiêu chí chấm điểm thi đua hằng năm của khối thi đua. Đồng thời, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua và bình xét, suy tôn đề xuất Cờ thi đua của Thành phố cho các đơn vị trong khối thi đua. Định kỳ luân phiên bầu khối trưởng, khối phó để điều hành công tác thi đua, khen thưởng của khối thi đua theo quy định.