TIẾP CẬN THÔNG TIN

Góp ý Dự thảo Khung chỉ số CCHC áp dụng đối với UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/06/2022 | 10:50 AM  | View count: 1026
Ngày 03/6/2022, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 1497/SNV-CCHC về việc Góp ý Dự thảo Khung chỉ số CCHC áp dụng đối với UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội.

Sở Nội vụ Hà Nội hướng dẫn triển khai Đề án thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý

Ngày đăng 19/02/2022 | 10:07 AM  | View count: 3247
Triển khai Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2022, ngày 17/2/2022, Sở Nội vụ Thành phố đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển...

Thông báo điểm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch để xác định người có điểm thi tuyển vòng 2 bằng nhau trúng tuyển trong thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 18/11/2021 | 11:29 AM  | View count: 4781
Ngày 18/11/2021, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 3400/TB-HĐTT điểm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch để xác định người có...

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin

Ngày đăng 10/11/2021 | 09:19 PM  | View count: 411
Ngày 29/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành văn bản số 3101/STTTT-TTĐT về việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin.

Kế hoạch số 233/KH-UBND của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 25/10/2021 | 09:06 PM  | View count: 368
Ngày 20/10/2021, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025"...

Thông báo tạm dừng tổ chức Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội năm 2021

Ngày đăng 12/10/2021 | 08:45 PM  | View count: 1570
Ngày 12/10/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 234/TB-HĐXTVC về việc tạm dừng tổ chức Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Chi...

Thông báo điểm sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 3 năm 2021

Ngày đăng 08/10/2021 | 10:35 PM  | View count: 2828
Ngày 08/10/2021, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức ban hành Thông báo số 2876/TB-HĐKTSH về việc thông báo điểm sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 3 năm 2021

Phê duyệt danh mục nội dung ôn tập nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ năm 2021

Ngày đăng 12/06/2021 | 02:37 PM  | View count: 3845
Ngày 11/6/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 3480/QĐ-HĐXT về việc phê duyệt danh mục nội dung ôn tập nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức...

Thông báo tạm dừng tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội năm 2021

Ngày đăng 12/06/2021 | 02:24 PM  | View count: 2166
Ngày 11/6/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 1627/TB-HĐXT về việc tạm dừng tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ...

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi viết kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính

Ngày đăng 20/05/2021 | 06:22 PM  | View count: 2155
Ngày 18/5/2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1314/TB-HĐTNN về kết quả phúc khảo bài thi viết kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch...