TIN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính
Ngày đăng 01/06/2024 | 8:53 PM

Ngày 30/5/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2837/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức “Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024”.

Ảnh Internet

Theo đó, Ban Tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính gồm 14 thành viên do đồng chí Hà Minh Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 Thành phố làm Trưởng Ban; Ông Trần Đình Cảnh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban.

Ban Tổ chức Cuộc thi có nhiệm vụ tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 theo Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 04/4/2024 của UBND Thành phố; Ban hành Thể lệ Cuộc thi; thành lập Tổ Thư ký, Ban Giám khảo Cuộc thi; Chỉ đạo, tổ chức, xác nhận kết quả thi, tổ chức trao thưởng theo quy định.

Phó Trưởng ban Tổ chức, Ủy viên Thường trực được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ để thực hiện các hoạt động Cuộc thi.  Ban Tổ chức hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ của các thành viên theo sự phân công của Trưởng ban. Ban Tổ chức Cuộc thi tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.