Tin cải cách hành chinh

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 25

Ngày đăng 12/07/2019 | 10:33 AM  | View count: 337
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 25, từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 24

Ngày đăng 12/07/2019 | 10:31 AM  | View count: 309
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 24, từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 23

Ngày đăng 12/07/2019 | 10:29 AM  | View count: 215
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 23, từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 22

Ngày đăng 12/07/2019 | 10:28 AM  | View count: 198
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 22, từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 21

Ngày đăng 12/07/2019 | 10:27 AM  | View count: 204
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 21, từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 20

Ngày đăng 12/07/2019 | 10:18 AM  | View count: 179
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 20, từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 19, từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019

Ngày đăng 28/05/2019 | 02:41 PM  | View count: 1277
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 19

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 18, từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019

Ngày đăng 28/05/2019 | 02:40 PM  | View count: 1177
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 18

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 17, từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019

Ngày đăng 28/05/2019 | 02:35 PM  | View count: 636
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 17

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 16

Ngày đăng 06/05/2019 | 11:33 AM  | View count: 707
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 16, từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 15

Ngày đăng 06/05/2019 | 11:31 AM  | View count: 636
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 15, từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 14

Ngày đăng 06/05/2019 | 11:27 AM  | View count: 584
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 14, từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019    

Khai mạc Hội nghị Tập huấn công tác Cải cách hành chính năm 2019

Ngày đăng 19/04/2019 | 05:20 PM  | View count: 2918
Trong 2 ngày 18/4 và 19/4 vừa qua, Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị tập huấn Cải cách hành chính cho công chức ngành nội vụ và công chức theo dõi, tham mưu về...

Bản tin Cải cách hành chính số 13

Ngày đăng 12/04/2019 | 09:35 PM  | View count: 1632
Bản tin Cải cách hành chính số 13 - Từ ngày 01/4/2019 đến 05/4/2019

Bản tin Cải cách hành chính số 12

Ngày đăng 02/04/2019 | 05:31 PM  | View count: 1763
Bản tin Cải cách hành chính số 12 từ ngày 25/3/2019 đến 29/3/2019

Bản tin Cải cách hành chính số 11

Ngày đăng 30/03/2019 | 05:26 PM  | View count: 1177
Bản tin Cải cách hành chính số 11 từ ngày 18/3/2019 đến 22/3/2019

Bản tin CCHC số 10/2019

Ngày đăng 28/03/2019 | 05:11 PM  | View count: 2100
Bản tin cải cách hành chính số 10 từ ngày 11/3/2019 - 15/3/2019

Bản tin CCHC só 09/2019

Ngày đăng 28/03/2019 | 04:34 PM  | View count: 1655
Bản tin Cải cách hành chính số 09/2019 từ ngày 04/3/2019 - 08/3/2019

Hà Nội: Xây dựng cổng thông tin tiếp nhận ý kiến của người dân

Ngày đăng 20/03/2019 | 09:55 PM  | View count: 1637
Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhiều nhiệm vụ đang được thành phố triển khai nhằm “đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng...

Hà Nội: Sẽ áp dụng chế độ tiền lương theo vị trí việc làm

Ngày đăng 20/03/2019 | 09:08 PM  | View count: 1632
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về Thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 01/11/2018 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày...