Bầu cử

Hà Nội: Công bố danh sách 105 người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa 15

Ngày đăng 30/05/2016 | 02:56 PM
Chiều 26-5, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã tổ chức phiên họp nhằm công bố kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Gặp mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 28/04/2016 | 10:01 AM
Sáng 27/4, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy...

Tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác bầu cử

Ngày đăng 28/04/2016 | 03:30 AM
hành ủy Hà Nội vừa có thông báo số 111-TB/TU nêu kết luận hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP với lãnh đạo quận, huyện, thị xã quý I/2016.

Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 23/02/2016 | 04:06 PM
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU, triển khai tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 18/02/2016 | 05:00 PM
Ngày 17/02/2016, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội có thông báo số 04/UBBC về địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thông tư 02/2016/TT-BNV Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 03/02/2016 | 03:28 PM
Ngày 01/02, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 02/2016/TT-BNV Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 03/02/2016 | 03:08 PM
Ngày 01/02, Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN về hướng dẫn quy...

Giấy mời Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày đăng 10/06/2011 | 12:00 AM
Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ...

Thông báo lịch trực công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày đăng 20/05/2011 | 12:00 AM
Để thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội trong các ngày diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu...

Công văn số 172/UBBC ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Uỷ ban bầu cử

Ngày đăng 13/05/2011 | 12:00 AM
Về việc thống nhất trang trí phòng bỏ phiếu