BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Hà Nội tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 18/06/2021 | 09:30 AM  | View count: 2061
Sáng ngày 17-6, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Bầu cử Thành phố đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên...

Danh sách 95 người trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 28/05/2021 | 03:13 PM  | View count: 3614
Chiều 27/5, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã công bố danh sách 95 đại biểu trúng cử HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bản công bố theo Quyết định số 166/Đ-UBBC ngày 27/5/2021 của Ủy ban Bầu...

Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 06/05/2021 | 05:04 PM  | View count: 1311
Ngày 4/5/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành Văn bản số 640/HĐBCQG-TBVBPLTTTT về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 03/05/2021 | 04:16 PM  | View count: 1469
Ngày 29/4/2021, Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành Văn bản số 188/VPHĐBCQG-PL về một số nội dung liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hướng dẫn lập và niêm yết danh sách cử tri; công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đai biểu HĐND các cấp, nhiêm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 15/03/2021 | 05:02 PM  | View count: 11415
Ngày 11/3/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 30/UBBC-NV về việc hướng dẫn lập và niêm yết danh sách cử tri; công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội...

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 05/03/2021 | 03:56 PM  | View count: 7589
Ngày 03/3/2021, Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử ban hành Kế hoạch số 09 KH/TBTHCTTT-TT về việc thông tin, tuyên tuyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại...

Thông báo mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 18/02/2021 | 04:12 PM  | View count: 4916
Ngày 18/02/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 16/UBBC về việc thông báo về mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND...

Ấn định số đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 17/02/2021 | 11:30 AM  | View count: 7554
Ngày 09/02/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại...

Hướng dẫn một số nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND huyện, quận, thị xã; xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 02/02/2021 | 04:51 PM  | View count: 14790
Ngày 01/02/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 09/UBBC-NV về việc chia đơn vị bầu cử, thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, quận, thị xã; xã, thị trấn; chia khu vực bỏ...

Thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về cầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 30/01/2021 | 04:49 PM  | View count: 12077
Ngày 22/01/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBBC về việc Thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về cầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các...