BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Tài liệu Hội nghị triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của thành phố Hà Nội
Ngày đăng 22/01/2021 | 7:35 PM  | View count: 1206

Nội dung chi tiết tại văn bản đính kèm dưới đây;

Tài liệu Hội nghị