Bầu cử

Tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác bầu cử
Ngày đăng 28/04/2016 | 3:30 AM

hành ủy Hà Nội vừa có thông báo số 111-TB/TU nêu kết luận hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP với lãnh đạo quận, huyện, thị xã quý I/2016.

Theo thông báo, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đã kết luận, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố quan tâm lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm.
 
Đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban chỉ đạo công tác bầu cử và Ủy ban bầu cử các cấp của thành phố tập trung cao độ chỉ đạo hoàn thành tốt các nội dung của kế hoạch triển khai công tác bầu cử theo quy định. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tập trung xử lý kịp thời, dứt điểm các vướng mắc trong công tác bầu cử và những vấn đề dân sinh bức xúc. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và của toàn thành phố.
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân hướng tới ngày bầu cử. Vận động nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, bảo đảm nhân dân đi bầu cử với tỷ lệ cao. Quan tâm lựa chọn những người đủ điều kiện tham gia công tác bầu cử, thực hiện tốt công tác tập huấn nghiệp vụ. Phát huy vai trò và nêu cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trong việc lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn toàn thành phố, bảo đảm phát huy dân chủ, đúng quy định của pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.
 
Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2016, hệ thống chính trị các cấp của thành phố tập trung thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hành động thực hiện nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị và đặc thù của từng địa phương, đơn vị. 
 
Thành ủy tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội XII của Đảng và 8 chương trình công tác lớn cụ thể hóa nghị quyết đại hội XVI Đảng bộ thành phố, bảo đảm tính cụ thể, rõ nội dung, rõ việc, rõ trách nhiệm và tiến độ. Chỉ đạo xây dựng hai nghị quyết chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng và lĩnh vực du lịch, nhằm thúc đẩy tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực quan trọng này, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Cùng với đó, hệ thống chính trị các cấp đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, gắn với tiếp tục thực  hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao tinh thần quyết tâm, chịu trách nhiệm cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị, bảo đảm mọi công việc đều có người phụ trách và chịu trách nhiệm đến cùng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh.
 
Thành ủy cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2016" đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn về trật tự, kỷ cương và nếp sống văn minh đô thị. 
Theo Cổng GTĐT