Cán bộ công chức

Thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
Ngày đăng 27/03/2018 | 03:46  | View count: 7646

Ngày 27/3/2018, Hội đồng xét thăng hạng viên chức y tế ban hành Thông báo số 602/TB-HĐXTH về kết quả xét thăng hạn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III thành phố Hà Nội.

Tổng số hồ sơ đã thu nhận: 868 (trong đó có 02 hồ sơ của Ban Chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố, Thành ủy Hà Nội), cụ thể:

Bác sĩ hạng III: Tiếp nhận 89 hồ sơ,  89 hồ sơ đủ điều kiện

Bác sĩ y học dự phòng hạng III: 0 hồ sơ

Điều dưỡng hạng III: Tiếp nhận 519 hồ sơ, 518 hồ sơ đủ điều kiện

Kỹ thuật y hạng III: Tiếp nhận 78 hồ sơ, 74 hồ sơ đủ điều kiện

Hộ sinh hạng 3: Tiếp nhận 68 hồ sơ, 67 hồ sơ đủ điều kiện

Dược sĩ hạng III: Tiếp nhận 46 hồ sơ, 46 hồ sơ đủ điều kiện

Y tế công cộng hạng III: Tiếp nhận 68 hồ sơ, 68 hồ sơ đủ điều kiện

Danh sách cụ thể theo từng chức danh nghề nghiệp xem chi tiết tại biểu mẫu kèm theo.

Hội đồng tiếp nhận mọi kiến nghị, thắc mắc (bằng văn bản) về kết quả xét thăng hạng, trong giờ hành chính (sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 11 giờ 30 đến 17 giờ) từ ngày 27/3/2018 đến hết ngày 30/3/2018 tại Bộ phân Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính, Sở Nội vụ, số 18B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại liên hệ: 0243.9335176.

Thông báo 602/TB-HĐXTH

Bác sĩ hạng III

Điều dưỡng hạng III

Kỹ thuật y hạng III

Hộ sinh hạng III

Dược sĩ hạng III

Y tế công cộng hạng III