tuyển dụng

Hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023

Ngày đăng 09/03/2023 | 06:48 AM  | View count: 2073
Ngày 09/3/2023, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 592/SNV-CCVC về việc hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023.

Thông báo nhận Quyết định tuyển dụng công chức năm 2022

Ngày đăng 22/12/2022 | 10:47 AM  | View count: 4847
Ngày 22/12/2022, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 4107/TB-SNV về việc nhận Quyết định tuyển dụng công chức năm 2022.

Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2022

Ngày đăng 28/11/2022 | 08:29 AM  | View count: 4820
Ngày 28/11/2022, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 3732/TB-SNV về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2022.

Thông báo lịch tổ chức xét tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 18/11/2022 | 09:38 AM  | View count: 5224
Ngày 17/11/2022, Hội đồng xét tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 3610/TB-HĐXT về lịch tổ chức xét tuyển công chức năm 2022.

Xử lý vi phạm Nội quy thi đối với thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 15/11/2022 | 05:32 PM  | View count: 2535
Ngày 15/11/2022, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 ban hành Quyết định số 10011/QĐ-HĐTT về việc xử lý vi phạm Nội quy thi đối với thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2022.

Thông báo điểm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch bổ sung để xác định người trúng tuyển trong trường hợp có điểm thi viết vòng 2 bằng nhau

Ngày đăng 14/11/2022 | 11:14 AM  | View count: 2950
Ngày 14/11/2022, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 ban hành Thông báo số 3532/TB-HĐTT điểm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch bổ sung để xác...

Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 26/10/2022 | 03:42 PM  | View count: 12725
Ngày 26/10/2022, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 ban hành Thông báo số 3285/TB-HĐTT về điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022.

Phê duyệt nội dung ôn tập xét tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

Ngày đăng 18/10/2022 | 10:25 AM  | View count: 5309
Ngày 18/10/2022, Hội đồng xét tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 ban hành Quyết định số 9817/QĐ-HĐXT về phê duyệt nội dung ôn tập xét tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan tương đương Sở,...

Thông báo sơ đồ, địa điểm, phòng thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 14/10/2022 | 09:16 AM  | View count: 7094
Ngày 14/10/2022, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 ban hành Thông báo số 3119/TB-HĐTT về sơ đồ, địa điểm, phòng thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022.

Thông báo điều chỉnh lịch tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 13/10/2022 | 09:50 AM  | View count: 5050
Ngày 13/10/2022, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 ban hành Thông báo số 3085/TB-HĐTT về điều chỉnh lịch tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022.