nâng ngạch

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với viên chức dự xét thăng hạng CDNN từ Hướng dẫn viên hạng IV lên Huấn luyện viên hạng III

Ngày đăng 31/07/2020 | 03:28 PM  | View count: 372
Ngày 31/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng lên Huấn luyện viên hạng III ban hành Thông báo số 12/TB-HĐXTH về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với viên chức dự xét thăng hạng...

Thông báo Kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ kỳ xét thăng hạng CDNN từ Hướng dẫn viên (hang IV) lên Huấn luyện viên (hang III) đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao

Ngày đăng 23/07/2020 | 04:36 PM  | View count: 495
Ngày 23/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng lên Huấn luyện viên hạng III ban hành Thông báo số 10/TB-HĐXTH về Kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ và triệu tập viên chức dự kiểm tra, sát hạchtrong kỳ...

Thông báo kết quả phúc khảo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên THCS làm việc tại cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 16/07/2020 | 03:26 PM  | View count: 425
Ngày 17/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 22/TB-HĐXTH về kết quả phúc khảo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với...

Thông báo kết quả phúc khảo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN từ hạng IV lên III đối với giáo viên tiểu học làm việc tại cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 16/07/2020 | 03:21 PM  | View count: 350
Ngày 16/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng III ban hành Thông báo số 11/TB-HĐXTH về kết quả phúc khảo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN từ hạng IV lên III đối với giáo...

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch viên chức dự xét thăng hạng CDNN từ Hướng dẫn viên hạng IV lên Huấn luyện viên hạng III năm 2020

Ngày đăng 15/07/2020 | 03:42 PM  | View count: 612
Ngày 15/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng lên Huấn luyện viên hạng III ban hành Quyết định số 06/QĐ-HĐXTH về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch viên chức dự xét thăng hạng...

Lịch tổ chức xét thăng hạng CDNN từ Hướng dẫn viên (hạng IV) lên Huấn luyện viên (hạng III) đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể năm 2020

Ngày đăng 15/07/2020 | 09:21 AM  | View count: 461
Ngày 14/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng lên Huấn luyện viên hạng III ban hành Thông báo số 04/TB-HĐXTH về lịch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Hướng dẫn viên (hạng IV) lên Huấn...

Tổ chức xét thăng hạng CDNN từ Hướng dẫn viên (hạng IV) lên Huấn luyện viên (hạng III) đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể năm 2020

Ngày đăng 15/07/2020 | 09:08 AM  | View count: 411
Ngày 14/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng lên Huấn luyện viên hạng III ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐXTH về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Hướng dẫn viên (hạng IV) lên Huấn luyện...

Thông báo kết quả sát hạch giáo viên mầm non, tiểu học dự xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II năm 2020

Ngày đăng 07/07/2020 | 10:10 AM  | View count: 2398
Ngày 06/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 21/TB-HĐXTH về kết quả sát hạch giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành...

Thông báo danh sách giáo viên mầm non, tiểu học không đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia sát hạch trong xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II

Ngày đăng 03/07/2020 | 05:20 PM  | View count: 2772
Ngày 03/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 20/TB-HĐXTH về danh sách giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà...

Thông báo kết quả phúc khảo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên tiểu học năm 2020

Ngày đăng 03/07/2020 | 05:15 PM  | View count: 1803
Ngày 03/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 19/TB-HĐXTH về kết quả Thông báo kết quả phúc khảo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề...