THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Phê duyệt danh sách để kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển
Ngày đăng 11/10/2018 | 2:44 PM  | View count: 13732

Ngày 9/10/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5395/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách để kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển.

UBND Thành phố phê duyệt danh sách để kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển gồm 51 người.

Giao Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển của thành phố Hà Nội, tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với 51 trường hợp trên theo quy định của pháp luật.

Tải Quyết định 5395/QĐ-UBND