THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Nội vụ Hà Nội
Ngày đăng 14/09/2018 | 2:15 PM  | View count: 3874

Ngày 14/9/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định số 2550/QĐ-SNV về việc Công bố công khao quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Nội vụ Hà Nội.

Xem chi tiết số liệu quyết toán năm 2017 của Sở Nội vụ tại văn bản đính kèm dưới đây

Quyết định 2550/QĐ-SNV