Cán bộ công chức

Công nhận kết quả sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển CB, CC cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên đợt 2 năm 2020

Ngày đăng 13/11/2020 | 02:59 PM  | View count: 1836
Ngày 11/11/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5042/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã...

Hướng dẫn đánh giá và xếp loại chất lượng hằng năm đối với CBCCVC, LĐHĐ làm việc trong các cơ quan nhà nước, ĐVSN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/11/2020 | 11:24 AM  | View count: 956
Ngày 12/11/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 3270/HD-SNV về việc đánh giá và xếp loại chất lượng hằng năm đối với CBCCVC, LĐHĐ làm việc trong các cơ quan nhà nước, ĐVSN công lập thuộc...

Kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 06/11/2020 | 02:10 PM  | View count: 8670
Ngày 6/10/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 3195/TB-SNV về việc kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020.

Thông báo kết quả thi viết vòng 2 kỳ thi thăng hạng viên chức từ cán sự lên chuyên viên năm 2020

Ngày đăng 26/10/2020 | 09:57 AM  | View count: 1911
Ngày 26/10/2020, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên ban hành Thông báo số 3071/TB-HĐTTH về kết quả điểm môn thi viết vòng 2 kỳ thi thăng hạng từ cán sự lên ...

Thông báo phòng thi, số báo danh và lịch thi thăng hạng viên chức từ cán sự lên chuyên viên năm 2020

Ngày đăng 15/10/2020 | 05:17 PM  | View count: 2048
Ngày 15/10/2020, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên ban hành Thông báo số 2960/TB-HĐTTH về phòng thi, số báo danh và lịch thi thăng hạng viên chức từ cán sự lên...

Hướng dẫn thu lệ phí thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2020

Ngày đăng 09/10/2020 | 05:16 PM  | View count: 1157
Ngày 09/10/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2905/SNV-CCVC về việc thu lệ phí thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2020.

Hướng dẫn làm bài trắc nghiệm thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên năm 2020

Ngày đăng 09/10/2020 | 09:24 AM  | View count: 1874
Ngày 09/10/2020, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2910/HĐTTH-SNV về việc thực hành làm bài trắc nghiệm thăng hạng viên...

Phê duyệt nội dung ôn tập, hình thức và lịch tổ chức sát hạch tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển đợt 2 năm 2020

Ngày đăng 08/10/2020 | 02:24 PM  | View count: 7733
Ngày 08/10/2020, Hội đồng Kiểm tra, sát hạch vào công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 13858/QĐ-HĐKTSH về việc phê duyệt nội dung ôn tập, hình thức và lịch tổ chức sát hạch tuyển dụng...

Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong ĐVSN thuộc Thành phố năm 2020

Ngày đăng 30/09/2020 | 06:52 PM  | View count: 859
Ngày 28/9/2020, Hội đồng thi thăng hạng viên chức từ cán sự lên chuyên viên thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 2787/KH - HĐTTH về việc tổ chức thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với...

Phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi kỳ thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong các ĐVSN thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 29/09/2020 | 12:02 PM  | View count: 2493
Ngày 29/9/2020, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Quyết định số 13242/QĐ-HĐTTH về việc phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi kỳ thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với...