Cán bộ công chức

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 22/06/2024 | 09:14 AM  | View count: 1870
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 ban hành Thông báo số 2166/TB-HĐTD ngày 20/6/2024 về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức thành phố...

Cập nhật - Thông báo danh sách người đăng ký thi tuyển công chức không nộp phí thi tuyển và không được tham dự kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 19/06/2024 | 04:35 PM  | View count: 3936
Ngày 18/6/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 ban hành Thông báo số 2119/TB-HĐTD về danh sách người đăng ký thi tuyển công chức không nộp phí thi tuyển và không được tham...

Sở Nội vụ báo cáo UBND Thành phố nội dung phản ánh của một số giáo viên về kinh phí hỗ trợ đào tạo

Ngày đăng 14/06/2024 | 05:47 PM  | View count: 669
Để cung cấp thông tin trả lời báo Thanh niên, báo Nông thôn Ngày nay về nội dung phản ánh của một số giáo viên đối với việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, vừa qua Sở Nội vụ đã có Công văn số...

Thông báo nộp phí tuyển dụng công chức năm 2024

Ngày đăng 11/06/2024 | 05:23 PM  | View count: 5073
Ngày 11/6/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức hành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2046/TB-HĐTD về nộp phí tuyển dụng công chức năm 2024.

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024.

Ngày đăng 11/06/2024 | 05:17 PM  | View count: 7202
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2045/TB-HĐTD ngày 11/6/2024 về danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm...

Lịch tổ chức tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 07/06/2024 | 06:12 PM  | View count: 8784
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 ban hành Thông báo số 1959/TB-HĐTD về lịch tổ chức tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024.

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2024 và kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2024

Ngày đăng 07/06/2024 | 11:58 AM  | View count: 5194
Ngày 05/6/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1965/TB- HĐTD về kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2024 và kiểm tra, đính chính dữ liệu...

Sở Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng “Quản lý, xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp hiện đại”

Ngày đăng 05/06/2024 | 09:33 PM  | View count: 295
Ngày 5/6/2024, Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp Học viện Hành chính quốc gia (Bộ Nội vụ) khai giảng “Lớp bồi dưỡng quản lý, xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng nền công vụ chuyên...

Giao chỉ tiêu 8 lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 29/3/2024 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/06/2024 | 11:08 PM  | View count: 361
UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 29/3/2024 của UBND...

Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập vòng 1 kỳ thi tuyển công thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 28/05/2024 | 04:00 PM  | View count: 7403
Ngày 24/5/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 23747/QĐ-HĐTD về vệc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập vòng 1 Kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại các sở, cơ...