Cán bộ công chức

Thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020

Ngày đăng 12/04/2021 | 07:05 PM  | View count: 604
Ngày 12/4/2021, Hội đồng th nâng ngạch công chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính ban hành Thông báo số 951/TB-HĐTNN về ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi nâng ngạch công...

Thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi nâng ngạch công chức từ cán sự lên chuyên viên năm 2020

Ngày đăng 12/04/2021 | 06:13 PM  | View count: 282
Ngày 12/4/2021, Hội đồng th nâng ngạch công chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên ban hành Thông báo số 950/TB-HĐTNN về ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi nâng ngạch công chức từ cán sự...

Thông báo ca thi, phòng thi, số báo sanh và lịch thi trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 08/04/2021 | 11:10 AM  | View count: 5098
Ngày 07/4/2021, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 890/TB-HĐTT về ca thi, phòng thi, số báo sanh và lịch thi trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2020

Phê duyệt danh mục nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Thành phổ Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 02/04/2021 | 02:48 PM  | View count: 4768
Ngày 01/4/2021, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2130/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt danh mục nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức...

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 01/04/2021 | 10:43 PM  | View count: 803
Ngày 01/4/2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính ban hành Kế hoạch số 829/KH-HĐTNN về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính Thành phố Hà...

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 01/04/2021 | 10:06 PM  | View count: 423
Ngày 01/4/2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính ban hành Kế hoạch số 828/KH-HĐTNN về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên thành phố Hà Nội năm 2020.

Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập các môn thi kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2020

Ngày đăng 01/04/2021 | 04:46 AM  | View count: 598
Ngày 30/3/2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính ban hành Quyết định số 2115/QĐ-HĐTNN về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập các môn thi kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ...

Thông báo danh sách công chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2020

Ngày đăng 01/04/2021 | 04:32 AM  | View count: 597
Ngày 30/3/2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính ban hành Thông báo số 791/TB-HĐTNN về danh danh sách công chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức hành chính...

Thông báo Danh sách công chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020

Ngày đăng 31/03/2021 | 06:39 PM  | View count: 1416
Ngày 20/3/2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính ban hành Thông báo số 790/TB - HĐTNN về danh sách công chức đủ điều kiện và không đủ...

Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập các môn thi kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020

Ngày đăng 31/03/2021 | 04:30 AM  | View count: 498
Ngày 20/3/2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính ban hành Quyết định số 2114/QĐ - HĐTNN về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập các...