Cán bộ công chức

Kế hoạch tổ chức coi thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 trong kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2020

Ngày đăng 20/10/2021 | 06:09 PM  | View count: 917
Ngày 20/10/2021, Hội đồng thi công chức năm 2020 ban hành Kế hoạch số 3039/KH-HĐTT về việc tổ chức coi thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 trong kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2020

Thông báo sơ đồ, phòng thi, số báo danh và lịch thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020

Ngày đăng 20/10/2021 | 04:56 PM  | View count: 392
Ngày 20/10/2021, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 3037/TB-HĐTTH về sơ đồ, phòng thi, số báo danh và lịch thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên...

Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 20/10/2021 | 04:25 PM  | View count: 151
Ngày 20/10/2021, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 3027/KH-HĐTTH về việc tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên...

Rà soát thông tin thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 14/10/2021 | 11:44 AM  | View count: 521
Ngày 14/10/2021, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Thông báo số 2951/TB-HĐTTH về việc rà soát thông tin thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi thăng hạng từ chuyên viên lên...

Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 09/10/2021 | 10:54 PM  | View count: 4019
Ngày 08/10/2021, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2880/TB-HĐTT về phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020.

Phê duyệt nội dung ôn tập thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 09/10/2021 | 10:22 PM  | View count: 583
Ngày 08/10, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Quyết định số 5468/QĐ-HĐTTH về việc phê duyệt nội dung ôn tập thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức...

Thông báo điểm sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 3 năm 2021

Ngày đăng 08/10/2021 | 10:35 PM  | View count: 1028
Ngày 08/10/2021, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức ban hành Thông báo số 2876/TB-HĐKTSH về việc thông báo điểm sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 3 năm 2021

Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 16/07/2021 | 02:37 PM  | View count: 2537
Ngày 15/7/2021, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 2042/TB-SNV về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sử Nội vụ thành phố Hà Nội năm 2021 (vòng 2)

Ngày đăng 08/07/2021 | 08:51 AM  | View count: 3039
Ngày 7/7/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1943/TB-HĐXT về kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sử Nội vụ thành...

Thông báo lịch tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức đối với cán bộ phường

Ngày đăng 07/07/2021 | 05:51 PM  | View count: 3973
Ngày 6/7/2021, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1936/TB-HĐKTSH về lịch tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức đối với cán bộ phường.