thông tin đấu thầu

Mời tham gia lập Đề cương và dự toán chi tiết các hạng mục đầu tư của Sở Nội vụ
Ngày đăng 18/09/2019 | 10:16  | View count: 222

Căn cứ Quyết định số 5033/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2019 (đợt 3);

Sở Nội vụ Hà Nội kính mời các đơn vị tham gia lập Đề cương và dự toán chi tiết các hạng mục đầu tư của Sở Nội vụ, gồm:

- Cơ sở dữ liệu nhà nước về Hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử về báo cáo kết quả cải cách hành chính trên toàn thành phố Hà Nội;

- Hệ thống chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Hà Nội.

Hồ sơ năng lực của Công ty gửi đến Văn phòng Sở Nội vụ gồm những tài liệu sau: Giấy đăng ký kinh doanh; danh sách đội ngũ chuyên gia phù hợp; năng lực kinh nhiệm thực hiện hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/9/2019 đến 17 giờ ngày 24/9/2019 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Địa điểm: Văn phòng Sở Nội vụ Hà Nội, số 18B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.