thông tin đấu thầu

Thư mời gửi báo giá cung cấp dịch vụ phần mềm thi trắc nghiệm
Ngày đăng 22/09/2022 | 4:02 PM  | View count: 2953

Thực hiện Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2022; để chuẩn bị công tác tổ chức vòng thi trắc nghiệm trên máy tính (vòng 1); Sở Nội vụ kính mời các công ty có năng lực, kinh nghiệm cung cấp phần mềm thi trắc nghiệm trên máy tính gửi báo giá cho Sở Nội vụ với các yêu cầu sau:

- Giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ.

- Báo giá kinh phí thuê bản quyền phần mềm.

- Đầu mối gửi về Sở Nội vụ qua hòm thư công vụ tại địa chỉ: vanthu_sonv@hanoi.gov.vn; gửi qua địa chỉ văn thư cơ quan số 18B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm Hà Nội. Đầu mối hỗ trợ thông tin xin liên hệ đồng chí Nguyễn Việt Phương Phó Chánh Văn phòng Sở (ĐT: 0976697451).

- Thời hạn nhận báo giá: đề nghị các đơn vị gửi trước 16 giờ ngày 23/9/2022 (thứ Sáu). Thời gian nhận báo giá tính theo thời gian nhân thư trên hòm thư điện tử và thời gian tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận văn thư Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ rất mong nhận được sự quan tâm của Quý công ty.