thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu Gói thầu xây lắp và thiết bị công trình Sở Nội vụ Hà Nội
Ngày đăng 23/11/2015 | 3:14 PM  | View count: 3365

Tên bên mời thầu:Sở Nội vụ Hà Nội

Địa chỉ: Tầng số 11, tòa nhà giai đoạn 2 Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội; Số 1 - Hoàng Đạo Thúy - phường Nhân Chính - quận Thanh Xuân - Hà Nội;

Điện thoại/fax/email:04 39335176;

Mã số thuế:

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị công trình;

- Loại gói thầu: Qui mô nhỏ;

Xây lắp c   Mua sắm hàng hóa c   Phi tư vấn c   Hỗn hợp r

- Giá gói thầu: 12.589.485.000 đ;

- Nội dung chính của gói thầu:

* Phần phá dỡ: Phá dỡ một số vật tư  thiết bị đã xuống cấp, bao gồm:

- Phá dỡ mái tầng 6 và một phần kiến trúc tầng 6

- Tháo dỡ một số thiết bị vệ sinh các tầng đã xuống cấp và hư hại nặng

* Phần cải tạo:

- Ép cọc bê tông mác 300, tiết diện 250 x 250

- Bê tông kết cấu móng, cột, dầm, giằng mác 250.

- Thép cốt bê tông: D <= 10 AI có Ra = 2300 kg/cm2; D <= 18 AII có Ra = 2800 kg/cm2; D > 18 AIII có Ra = 3.650 kg/cm2.

- Gạch xây sử dụng gạch chỉ  mác 75; vữa xi măng mác 75..

- Lát gạch Ceramic 500 x500 màu sáng, nền nhà vệ sinh lát gạch chống trơn 300 x 300, tường vệ sinh lát gạch men mờ 300x500

- Tường và trần lăn sơn không bả màu trắng và xanh ghi.

- Tôn úp nóc khổ 600

- Cửa nhựa lõi thép Pano kính.

- Lát sân đường bằng gạch Block tự chèn

- Thay thế thiết bị vệ sinh đã tháo dỡ bằng thiết bị vệ sinh mới.

- Thay thế hệ thống điện đã cũ và thay thế mới hoàn toàn các vị trí mới bổ sung; thay mới hệ thống hệ thống chống sét

 

* Hệ thống kỹ thuật công trình:

- Hệ thống điều hòa không khí.

- Hệ thống báo cháy.

- Hệ thống Camera quan sát, loa thông báo

- Hệ thống mạng LAN

- Hệ thống Thang máy.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày.

2. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa nâng cấp trụ sở làm việc của Sở Nội vụ Hà Nội.

3. Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Thành phố.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 11 năm 2015.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Nội vụ Hà Nội; tầng số 09, tòa nhà giai đoạn 2 Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội; Số 01 - Hoàng Đạo Thúy - phường Nhân Chính - quận Thanh Xuân - Hà Nội; Điện thoại: 04 39335176.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đ (Một triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 đ (Một trăm năm mươi triệu đồng).

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 11 năm 2015.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 11 năm 2015.