TIN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Sở Nội vụ dẫn đầu khối sở, cơ quan tương đương về chỉ số Cải cách hành chính năm 2023
Ngày đăng 20/02/2024 | 3:26 AM

Với số điểm 94,25%, Sở Nội vụ được xếp vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của khối các Sở, cơ quan tương đương thuộc Thành phố. Đây là nội dung được công bố tại Hội nghị của UBND Thành phố diễn ra ngày 20/2/2024.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh , Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà và đại diện lãnh đạo các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã của TP.

Năm 2023 với nỗ lực và quyết tâm cao, kết quả chỉ số Cải cách hành chính trung bình cả hai khối Sở, cơ quan tương đương Sở và khối UBND các quận, huyện, thị xã đều tăng so với năm 2022. Cụ thể, Khối Sở và cơ quan tương đương Sở: chỉ số CCHC trung bình năm 2023 là 88.46% (tăng 2.73% so với năm 2022); Khối Quận, huyện, thị xã: chỉ số CCHC trung bình năm 2023 là 94.01% (tăng 1.26% so với năm 2022).

Quang cảnh Hội nghị

Nhiều đơn vị có sự cải thiện về kết quả chỉ số CCHC so với năm 2022. Khối Sở và cơ quan tương đương Sở: có 18/22 đơn vị khối Sở có Chỉ số CCHC tăng cao hơn so với năm 2022. Trong đó, Sở Y tế là đơn vị có giá trị điểm số tăng cao nhất với 12.20%.

Khối Quận, huyện, thị xã: có 24/30 đơn vị khối Huyện có Chỉ số CCHC tăng cao hơn so với năm 2022. Trong đó, Ứng Hòa là đơn vị có giá trị điểm số tăng cao nhất với 5.03%.

Nhiều trục nội dung có sự cải thiện về kết quả so với năm 2022: Khối Sở và cơ quan tương đương Sở: có 4/8 chỉ số thành phần có giá trị trung bình tăng hơn so với năm 2022, bao gồm: “Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC” (tăng 6.45%); “Cải cách chế độ công vụ” (tăng 3.87%), “Cải cách tài chính công” (tăng 9.77%) và “Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số” (tăng 7.99%).

Khối Quận, huyện, thị xã có 5/8 chỉ số thành phần có giá trị trung bình tăng hơn so với năm 2022, bao gồm: “Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC” (tăng 1.41%); “Cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” (tăng 1.00%), “Cải cách tài chính công” (tăng 2.88%), “Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số” (tăng 7.21%) và “Tác động CCHC đến phát triển kinh tế xã hội của Thành phố” (tăng 6.88%).

Đồng chí Trần Đình Cảnh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tại Hội nghị

Về thứ hạng Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023, trong nhóm 5 cơ quan dẫn đầu khối sở, ngành gồm có Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở KHCN; Sở Du lịch; Văn phòng UBND Thành phố; nhóm 5 cơ quan dẫn đầu khối UBND cấp huyện gồm có Quận Đống Đa; Nam Từ Liêm; Hoàn Kiếm; Cầu Giấy; Thanh trì.

Báo cáo quá trình triển khai, phân tích kết quả Chỉ số CCHC năm 2023, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh cho biết: Bộ Chỉ số CCHC áp dụng cho các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã gồm 8 nội dung đánh giá (công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; tác động CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố), với các tiêu chí đánh giá có tính định lượng cao đã được Ban chỉ đạo CCHC thành phố ban hành. Hội đồng thẩm định đánh giá, chấm điểm gắn với kết quả điều tra xã hội học do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội triển khai đo lường. Tổng số điểm tối đa là 100 điểm, trong đó: Tổng số điểm tối đa qua điều tra xã hội học là 30/100 điểm; tổng số điểm tối đa do Hội đồng thẩm định đánh giá là 70/100 điểm.

Bên cạnh việc điều chỉnh các tiêu chí đánh giá theo hướng tăng định lượng và gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu KTXH của các cơ quan, đơn vị, năm 2023 việc xây dựng Báo cáo chi tiết phân tích chỉ số là một điểm mới có nhiều ý nghĩa. Tại báo cáo, các bước quy trình chấm điểm, trách nhiệm của thành viên hội đồng, điểm thành phần của các cơ quan được công khai, phân tích, so sánh làm rõ. Đây chính là cơ sở để các cơ quan đơn vị nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khắc phục một cách khoa học, hiệu quả.

Hội đồng đánh giá gồm thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND thành phố, Thanh tra thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh bày tỏ vui mừng khi chỉ số trung bình của cả TP được nâng lên. Các cơ quan, sở ngành, quận huyện, thị xã đều có nỗ lực khi có tăng trưởng đều trên dưới 2%. Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá sự nỗ lực của tất cả các đơn vị trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn Thành phố. Chủ tịch UBND Thành phố hoan nghênh một số đơn vị có chuyển biến tích cực, đột phá chuyển mình rõ nét; đồng thời, chia sẻ với các đơn vị dẫn đầu bởi sẽ có áp lực trong năm 2024 cần tiếp tục giữ vững thứ hạng, nỗ lực hơn.

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh,  cải cách hành chính cùng với chuyển đổi số thực chất, có hiệu quả thì lợi ích mang lại cho xã hội vô cùng lớn, đặc biệt là đối với doanh nghiệp và người dân. Chủ tịch UBND TP yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện thực sự để tâm đến công việc, quy trình thủ tục, tiến độ công việc, thái độ phục vụ của từng cán bộ từ chuyên viên với tinh thần: “Đẩy nhanh ngày nào, tốt ngày đó. Người dân và doanh nghiệp sẽ vô cùng ghi nhận, biết ơn. Lưu ý một số công việc còn chậm, muộn, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Văn phòng UBND Thành phố theo dõi chặt chẽ các nhiệm vụ được giao cho các đơn vị; Sở Nội vụ tiếp tục cải tiến bộ chỉ số đánh giá về cải cách hành chính…

Tại Hội nghị, có 17 tập thể và 18 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố vì đã có thành tích trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn Thành phố năm 2023”.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong CCHC năm 2023