Văn bản bầu cử

Hướng dẫn lập và niêm yết danh sách cử tri; công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đai biểu HĐND các cấp, nhiêm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 15/03/2021 | 5:02 PM  | View count: 11331

Ngày 11/3/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 30/UBBC-NV về việc hướng dẫn lập và niêm yết danh sách cử tri; công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đai biểu HĐND các cấp, nhiêm kỳ 2021-2026

Nội dung chi tiết xem tại văn  bản đính  kèm dưới đây:

Văn bản số 30/UBBC-NV