THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm tổ chức hoạt động, phát triển nhà trường tại Cộng hòa Liên bang Đức
Ngày đăng 03/04/2018 | 4:11 PM  | View count: 6131

Ngày 30/3/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1529/QĐ-UBND về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm tổ chức hoạt động, phát triển nhà trường tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Nội dung chương trình đào tạo gồm 07 chuyên đề tập trung nghiên cứu kiến thức và kinh nghiệm về công tác tổ chức, quản trị trường học của Chính phủ Đức gắn với thực tế áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng trực thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Dự kiến tổ chức khóa học vào quý II năm 2018 với số  lượng 25 người. Đối tượng đào tạo là công chức, viên chức lãnh đạo quản lý trường cao đẳng, đại học trực thuộc UBND Thành phố và công chức cơ quan liên quan.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, cầu Giấy, Hà Nội. Đơn vị đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài: Học viện DBB Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ Hà Nội.

Kinh phí khoa học được trích từ nguồn kinh phí dành cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 theo Đe án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội đã giao Sở Nội vụ.