THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
Ngày đăng 08/08/2018 | 4:51 PM  | View count: 3425

Từ ngày 16/7 đến ngày 27/7/2018, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Liễu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Vũ Đức Tuyên, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Tham dự  tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 có hơn 300 công chức, viên chức được chia làm 04 lớp; đối tượng tham dự là cán bộ, công chức, viên chức, người làm công tác văn thư, lưu trữ tại các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp; các Tổng công ty; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Nội dung tập huấn chủ yếu là: Triển khai văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác văn thư, lưu trữ; Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ (Soạn thảo và ban hành văn bản; Quản lý văn bản đến và quản lý văn bản đi; Quản lý và sử dụng con dấu; Hướng dẫn triển khai việc chỉ đạo công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; Phương pháp xây dựng Danh mục hồ sơ, cách xác định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; Hướng dẫn giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử; Hướng dẫn báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ); trao đổi nghiệp vụ và giải thích các vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

Lớp tập huấn mời Lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ; Giảng viên Khoa Lưu trữ học trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội làm báo cáo viên./.

Truy cập Trang thông tin điện tử Chi cục Văn thư - Lưu trữ tại địa chỉ: http://ccvtlt.sonoivu.hanoi.gov.vn