THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Hướng dẫn xét tặng Giải thưởng “Cúp Thăng Long” năm 2018
Ngày đăng 30/08/2018 | 11:04 AM  | View count: 6451

Ngày 27/8, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) ban hành văn bản số 310/BTĐ-HCTH về việc hướng dẫn xét tặng Giải thưởng “Cúp Thăng Long” năm 2018.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

 

Đối tượng xét tặng là Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Doanh nghiệp đề nghị xét tặng “Cúp Thăng Long” phải có thời gian hoạt động từ 05 năm liên tục trở lên tính đến năm xét khen thưởng. Việc xét tặng và trao giải thưởng “Cúp Thăng Long” phải đảm bảo công khai, khách quan, công bằng trên cơ sở tự nguyện của doanh nghiệp, doanh nhân và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan

Tiêu chuẩn xét tặng cụ thể như sau: Tiêu chuẩn chung: Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 26/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tiêu chuẩn cụ thể: Doanh nghiệp đê nghị xét tặng "Cúp Thăng Long” phải có 02 năm liên tục (năm 2016, năm 2017) đạt điểm chấm từ 80 điểm trở lên theo Bảng tiêu chí chấm điểm được quy định tại Phụ lục số 1 kèm theo Quy chế khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trường hợp có nhiều doanh nghiệp cùng đạt tiêu chuẩn, thì ưu tiên xét chọn đối với doanh nghiệp đã được khen thưởng thành tích tổng kết năm trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2017 (thứ tự ưu tiên: Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ Thi đua của Thành phố, Bằng khen của UBND Thành phố). Số lượng “Cúp Thăng Long” xét tôn vinh không quá 50 doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được tặng giải thưởng “Cúp Thăng Long” sẽ được UBND Thành phố tôn vinh, trao thưởng tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2018 (dự kiến tổ chức vào ngày 06/10/2018 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô).

Hồ sơ xét tặng Giải thưởng “Cúp Thăng Long” năm 2018: 01 bộ, gồm: Tờ trình; biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp trình khen; Báo cáo thành tích và Bảng chấm điểm doanh nghiệp trong 02 năm 2016 và 2017;  Báo cáo tài chính 02 năm 2016 và 2017 (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh); Thông báo kết quả nộp BHXH; Xác nhận nghĩa vụ nộp nộp ngân sách của cơ quan Thuế, đến hết tháng 8 năm 2018; Các tài liệu chứng minh kết quả thành tích của doanh nghiệp (nếu có).

Thời gian nhận hồ sơ: Các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, hiệp hội doanh nghiệp, các Đảng ủy khối và các doanh nghiệp gửi hồ sơ về Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố (Số 37 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 12/9/2018.

Tải Hướng dẫn