thông tin tuyển dụng

UBND huyện Hoài Đức tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Hoài Đức năm 2023
Ngày đăng 08/10/2023 | 3:35 AM  | View count: 849

UBND huyện Hoài Đức ban hành Thông báo số 3117/TB-UBND ngày 02/10/2023 về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Hoài Đức năm 2023.

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 04 người, trong dó; UBND xã Cát Quế: 1 chỉ tiêu; UBND xã Minh Khai: 01 chỉ tiêu; UBND xã Vân Canh: 01 chỉ tiêu; UBND xã Yên Sở: 01 chỉ tiêu.

Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị người dự tuyển công tác hoặc cư trú;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu chức danh dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong thời hạn sử dụng theo quy định.

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (02 bản).

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác;

- Ý kiến đề nghị tuyển dụng và bổ nhiệm bằng văn bản của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện và Chủ tịch UBND xã.

- Quyết định phê chuẩn, công nhận giữ các chức vụ, chức danh cán bộ cấp xã, hay tuyển dụng vào viên chức, lực lượng vũ trang...; quyết định được xếp lương hay bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề nghiệp; xác nhận đóng bảo hiểm xã hội; quyết định nâng bậc lương gần nhất.

- Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh Chỉ huy trường Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã;

- 02 (hai) phong bì có dán tem thư và ghi địa chỉ, số điện thoại báo tin.

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký và hồ sơ dự tuyển: từ 08h00 ngày 02/10/2023 đến 17h00 ngày 31/10/2023, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ Lễ tết theo quy định).

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký và hồ sơ dự tuyển: Phòng Nội vụ huyện Hoài Đức. số điện thoại liên hệ: 02433 861 176.

Mức thu phí dự tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 92/202 l/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu dự kiến: 500 000 đồng/thí sinh.

Phương thức tuyển dụng: Thực hiện xét tuyển và bổ nhiệm đối với người đủ điều kiện theo quy định.

Nội dung, hình thức xét tuyển: Xét tuyển 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người

dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút bị trước khi phỏng vấn).

Thời gian tổ chức xét tuyển: Tháng 10 - tháng 11/2023. Chi tiết tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 12263/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của UBND huyện Hoài Đức.

Địa điểm: Tại trụ sở UBND huyện Hoài Đức.

Thông báo số 3117/TB-UBND