Văn bản bầu cử

Thông báo mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 18/02/2021 | 4:12 PM  | View count: 4829

Ngày 18/02/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 16/UBBC về việc thông báo về mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội thông báo công khai về mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 quy định tại Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia (Tải về tại đây: Mẫu hồ sơ ứng cử)

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 tại trụ sở thường trực Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội - Số 18b, Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Nội (Sở Nội vụ Hà Nội).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bát đầu từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 và kết thúc vào 17 giờ 00 ngày 14 tháng 3 năm 2021. Riêng thứ Bảy, ngày 13 tháng 3 năm 2021 và Chủ nhật, ngày 14 tháng 3 năm 2021 Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội sẽ trực trong giờ hành chỉnh để tiếp nhận hồ sơ.

Văn bản số 16/UBBC