đầu tư công

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, thông cung cấp trên cổng thông tin của Sở đã đầy đủ chưa?

lịch tiếp công dân

I. Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở

1. Thời gian:  Thứ 3 tuần thứ hai các tháng trong năm; trường hợp ngày tiếp công dân trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định thì thực hiện vào ngày liền kề sau đó.

Buổi sáng: Từ 8h30 đến 11h30; Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00

2. Địa điểm: Tại Phòng tiếp công dân đặt tại trụ sở Sở Nội vụ: số 18B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

3. Phân công trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân

Tháng

Người thực hiện

Chức vụ

Tháng 01

Vũ Thu Hà

Giám đốc Sở

Tháng 02

Nguyễn Đình Hoa

Phó Giám đốc Sở

Tháng 3

Nguyễn Chí Đoàn

Phó Giám đốc Sở

Tháng 4

Nguyễn Thị Liễu

Phó Giám đốc Sở

Tháng 5

Vũ Thu Hà

Giám đốc Sở

Tháng 6

Nguyễn Đình Hoa

Phó Giám đốc Sở

Tháng 7

Nguyễn Chí Đoàn

Phó Giám đốc Sở

Tháng 8

Nguyễn Thị Liễu

Phó Giám đốc Sở

Tháng 9

Vũ Thu Hà

Giám đốc Sở

Tháng 10

Nguyễn Đình Hoa

Phó Giám đốc Sở

Tháng 11

Nguyễn Chí Đoàn

Phó Giám đốc Sở

Tháng 12

Nguyễn Thị Liễu

Phó Giám đốc Sở

II. Lịch tiếp công dân định kỳ

1. Thời gian: Sở Nội vụ tổ chức tiếp công dân vào các ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần. Trường hợp ngày tiếp công dân trùng với các ngày nghỉ, ngày Lễ thì ngày tiếp công dân được dịch chuyển sang ngày kế tiếp sau đó.

Buổi sáng: Từ 8h30 đến 11h30; Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00.

2. Địa điểm: Tại Phòng tiếp công dân đặt tại trụ sở Sở Nội vụ: số 18B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

 

Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh