Biển đảo Việt Nam

Xử lý vi phạm Nội quy, Quy chế thi đối với thí sinh Kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 12/07/2019 | 05:09 PM  | View count: 3658
Ngày 12/7/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 ban hành Quyết định số 941/QĐ-HĐTT về việc Xử lý vi phạm Nội quy, Quy chế thi đối với thí sinh.

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 25

Ngày đăng 12/07/2019 | 10:33 AM  | View count: 290
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 25, từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 24

Ngày đăng 12/07/2019 | 10:31 AM  | View count: 271
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 24, từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 23

Ngày đăng 12/07/2019 | 10:29 AM  | View count: 190
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 23, từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 22

Ngày đăng 12/07/2019 | 10:28 AM  | View count: 175
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 22, từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019