Thanh tra, kiểm tra, giám sát

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng công trình VHXH thành phố Hà Nội tuyển dụng viên chức
Ngày đăng 13/09/2019 | 02:40  | View count: 1665

Thực hiện Quyết định số 3808/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình VHXH Hà Nội năm 2019; Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình VHXH Hà Nội thông báo thông tin tuyển dụng năm 2019

Thông tin tuyển dụng xem chi tiết tại văn bản đính kèm dưới đây./.

Thông tin tuyển dụng